Czwartek, 06 sierpnia 2020 rok

Oświadczenie Rady Politycznej Prawicy Rzeczypospolitej

07-12-2019

Prawica Rzeczypospolitej z wielką satysfakcją przyjmuje masowe głosowanie społeczeństwa w wyborach parlamentarnych w obronie podstawowych wartości cywilizacji chrześcijańskiej. Potwierdza to łączny wynik Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Polskiego Stronnictwa Ludowego, a przede wszystkim – zdecydowana porażka Platformy Obywatelskiej, która zaangażowała się w podważanie prawnego statusu rodziny oraz w promocję ugrupowań otwarcie kwestionujących prawo do życia nienarodzonych.

Niestety, już pierwsze decyzje władzy po wyborach pokazują, że czeka nas nowa walka, by ten głos społeczeństwa został uszanowany, by przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość wykorzystało zdobytą większość w Sejmie RP do konkretnych działań na rzecz cywilizacji życia, praw rodziny, wzmacniania opinii chrześcijańskiej w kraju i w świecie.

W tym kontekście wyrażamy oburzenie z powodu wyboru głosami posłów PiS przedstawicielki skrajnej lewicy na przewodniczącą sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Polityk opowiadająca się za zniesieniem prawnych gwarancji ochrony życia nigdy nie powinna być powołana na to stanowisko, a po zaangażowaniu w promocję najbardziej odrażającego bluźnierstwa – powinna być natychmiast odwołana. Tego oczekujemy od posłów większości parlamentarnej.

Przypominamy, że Partia Razem, kwestionująca nawet dziś istniejące przepisy o ochronie życia, ma charakter jawnie antykonstytucyjny. Świadczy o tym choćby ich stosunek do Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja RP 1997.

Wyrażamy uznanie paniom poseł Dominice Chorosińskiej i Elżbiecie Dudzie, które głosowały przeciw oddaniu skrajnej lewicy sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Zauważamy również, że jeżeli władza – dopuszczając do przewodnictwa skrajnej lewicy w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny – powołuje się na consensus i ponadpartyjne podejście do prac Parlamentu (a są to z całą pewnością istotne zasady), powinna była zapewnić możliwość kierowania przynajmniej jedną z komisji sejmowych przedstawicielowi Konfederacji. Na ugrupowanie to głosowała przecież 1/15 polskich wyborców, którzy mają prawo, by ich reprezentant kierował jedną z 29 Komisji Sejmowych. Mechanizm podziału mandatów, ograniczający reprezentację mniejszych ugrupowań – nie może podważać ich reprezentatywności.

Z oburzeniem przyjmujemy atak Parlamentu Europejskiego na społeczną inicjatywę ustawodawczą „Stop Pedofilii” i udział polskich posłów w tym przedsięwzięciu. Oczekujemy od rządu zdecydowanej reakcji na ten atak, skierowany bezpośrednio przeciw polskiemu społeczeństwu.

Wzywamy władze przede wszystkim do:
1) niezwłocznego uchwalenia społecznego projektu ustawy „Zatrzymaj aborcję”;
2) uchwalenia ustawy „Stop Pedofilii”;
2) wypowiedzenia genderowej konwencji stambulskiej i do podjęcia aktywnych działań na rzecz zawarcia Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny;
3) przeciwstawienia się wszelkim aktom nienawiści i pogardy antykatolickiej;
4) powołania sejmowej Podkomisji Przestrzegania Praw Człowieka i Praworządności w Unii Europejskiej i dorocznych publikacji raportów ujawniających wszystkie akty godzące w te zasady w państwach i instytucjach UE;
5) ochrony suwerenności i przeciwstawiania się wszelkim próbom zaboru przez Unię Europejską kolejnych suwerennych kompetencji Rzeczypospolitej.
Wszystkie środowiska identyfikujące się z tymi celami zapraszamy do współpracy.


Udostępnij