Czwartek, 06 sierpnia 2020 rok

Komunikat z posiedzenia Rady Politycznej Prawicy Rzeczypospolitej

26-11-2019

23 listopada 2019 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Politycznej Prawicy Rzeczypospolitej. Rada pod przewodnictwem prezesa Bogusława Kiernickiego podjęła uchwałę o powołaniu Zespołu Programowego, wybrała nowego wiceprezesa w osobie Waldemara Wasiewicza oraz przyjęła oświadczenie w sprawach bieżących. Rada Polityczna podziękowała również liderom Prawicy, którzy w ostatnim czasie zakończyli swoją misję polityczną w Parlamencie Europejskim i w Sejmie RP. Markowi Jurkowi podziękowano przede wszystkim za europejską akcję promocji idei Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, a Janowi Klawiterowi za przeprowadzenie uchwały ustanawiającej Święto Chrztu Polski. Przypomniano również ich wspólną zasługę jaką była niedawna uchwała Sejmu "O potępieniu nienawiści i pogardy antykatolickiej".


Udostępnij