Niedziela, 27 września 2020 rok

KAI: Co partie mówią o Kościele i kwestiach światopoglądowych?

05-10-2019

....


KW Prawica wycofuje się

Katolicy mogliby zwrócić uwagę na komitet mniejszy od wyżej opisanych, ale być może najbardziej reprezentujący ich postulaty. KW Prawica jednak – kierowany przez środowisko b. marszałka Sejmu Marka Jurka – ogłosił właśnie, iż kończy swoją działalność “wobec niemożności podjęcia ogólnopolskiej kampanii wyborczej”.

KW Prawica zebrał podpisy pod listami kandydatów jedynie w czterech okręgach: Krakowie, Nowym Sączu, Białymstoku i Radomiu. Określał się jako komitet katolicko-konserwatywnej prawicy. Chciał być gwarantem walki o prawa podstawowe, w tym prawa do życia i prawa rodziny; realnego przeciwstawienia się ofensywie LGBT – wypowiedzenie genderowej konwencji stambulskiej i wprowadzenie Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny; dbania o suwerenność Rzeczypospolitej oraz przestrzegania wolności politycznej.

KW Prawica wyraził jednocześnie swoje stanowisko wobec największych pięciu komitetów, czyli partii i koalicji prowadzących ogólnopolską kampanię. Zasugerował, że trzy z nich mogą być przedmiotem przedwyborczego zainteresowania dotychczasowych zwolenników KW Prawica, ale jednocześnie żaden z tych trzech komitetów nie może liczyć na poparcie bezwarunkowe.

Jeśli chodzi o PiS, choć “stanowi najszerszą alternatywę dla ugrupowań bezpośrednio godzących w dobro wspólne narodu – dla PO i Lewicy – i choć podjęło ważne decyzje dotyczące materialnych praw rodziny, ponosi jednocześnie odpowiedzialność za niepodjęcie wielu zasadniczych wyzwań stojących przed Państwem Polskim i wspólnotą europejską w tym niewypowiedzenie genderowej Konwencji Stambulskiej oraz skuteczne przekonanie Polaków, że można bezterminowo żyć w państwie aborcyjnym. To pokazuje bardzo ograniczony charakter alternatywy, którą proponuje”.

Zaletą Konfederacji ma być “brak antyprawicowych kompleksów i gotowość deklaratywnego poparcia prawicowych postulatów”. Głosowanie na nią może stanowić votum separatum wobec poważnych braków polityki PiS w zakresie zasad suwerenności i cywilizacji chrześcijańskiej. Problemem jest jednak jej “brak zdolności do współpracy z innymi ugrupowaniami na rzecz realizacji konkretnych nakazów dobra wspólnego, a takiej postawy należy oczekiwać od każdego ugrupowania deklarującego zasady narodowe”.

Jest wreszcie PSL, który “w wypadku rządów PiS może pokazać szersze niż samego rządu poparcie dla zasad cywilizacji chrześcijańskiej i który spełniał wielokrotnie pozytywną funkcję hamulca demokratycznego wahadła”. Docenić można fakt, że prezes PSL był jedynym liderem partyjnym, który “wziął udział w koalicji sumień, która wbrew szefom wielkich partii odmówiła skierowania do prac parlamentarnych antykonstytucyjnego projektu znoszącego ochronę praw nienarodzonych. Niestety, choćby dyskusja o tzw. związkach partnerskich pokazała niebezpieczeństwo ulegania przez tą partię liberalnym ugrupowaniom, z którymi podjęła współpracę” – czytamy w oświadczeniu KW Prawica.

Komitet apeluje zatem do Polaków, by oddali głos, kierując się zasadami cywilizacji chrześcijańskiej i suwerenności Rzeczypospolitej, wolności politycznej i gospodarczej. Prosi też, aby w konkretnych wyborach personalnych “w żadnym wypadku nie popierać posłów, którzy głosowali za odrzuceniem projektu Stop Aborcji lub za skierowaniem do dalszych prac w Parlamencie antykonstytucyjnego projektu grup aborcjonistycznych”.

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w niedzielę 13 października.
Źródło: całość KAI


Udostępnij