Niedziela, 27 września 2020 rok

Oświadczenie Komitetu Wyborczego Prawica na wybory parlamentarne

02-10-2019

Komitet Wyborczy Prawica kończy swoją działalność wobec niemożności podjęcia ogólnopolskiej kampanii wyborczej. Dziękujemy wszystkim, którzy udzielali nam publicznego poparcia, a szczególnie tym, którzy byli gotowi kandydować w tych wyborach i uczestniczyli w akcji zbierania podpisów. Zrobiliśmy, co w naszej mocy, by zapewnić Polakom możliwość dobrego wyboru.

W trakcie kampanii będziemy zajmowali stanowisko wobec poszczególnych partii prowadzących ogólnopolską kampanię.

Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, choć stanowi najszerszą alternatywę dla ugrupowań bezpośrednio godzących w dobro wspólne narodu – dla PO i Lewicy – i choć podjęło ważne decyzje dotyczące materialnych praw rodziny, ponosi jednocześnie odpowiedzialność za niepodjęcie wielu zasadniczych wyzwań stojących przed Państwem Polskim i wspólnotą europejską w tym niewypowiedzenie genderowej Konwencji Stambulskiej oraz skuteczne przekonanie Polaków, że można bezterminowo żyć w państwie aborcyjnym. To pokazuje bardzo ograniczony charakter alternatywy, którą proponuje.

Zaletą Konfederacji jest brak antyprawicowych kompleksów i gotowość deklaratywnego poparcia prawicowych postulatów. Głosowanie na nią może stanowić votum separatum wobec poważnych braków polityki PiS w zakresie zasad suwerenności i cywilizacji chrześcijańskiej. Problemem jest jednak jej brak zdolności do współpracy z innymi ugrupowaniami na rzecz realizacji konkretnych nakazów dobra wspólnego, a takiej postawy należy oczekiwać od każdego ugrupowania deklarującego zasady narodowe. Nie przekonują do Konfederacji także wielokroć niezwykle ekscentryczne postulaty jej liderów dziedzinie społecznej czy międzynarodowej.

Wreszcie PSL, który w wypadku rządów PiS może pokazać szersze niż samego rządu poparcie dla zasad cywilizacji chrześcijańskiej i który spełniał wielokrotnie pozytywną funkcję hamulca demokratycznego wahadła. Doceniamy fakt, że prezes PSL był jedynym liderem partyjnym, który wziął udział w koalicji sumień, która wbrew szefom wielkich partii odmówiła skierowania do prac parlamentarnych antykonstytucyjnego projektu znoszącego ochronę praw nienarodzonych. Niestety, choćby dyskusja o tzw. związkach partnerskich pokazała niebezpieczeństwo ulegania przez tą partię liberalnym ugrupowaniom, z którymi podjęła współpracę.

Zachęcając wszystkich Polaków do oddania głosu kierując się zasadami cywilizacji chrześcijańskiej i suwerenności Rzeczypospolitej, wolności politycznej i gospodarczej – apelujemy jednocześnie, by w konkretnych wyborach personalnych w żadnym wypadku nie popierać posłów, którzy głosowali za odrzuceniem projektu Stop Aborcji lub za skierowaniem do dalszych prac w Parlamencie antykonstytucyjnego projektu grup aborcjonistycznych.

Dla porządku podajemy listę posłów, którzy w obu tych głosowaniach zajęli stanowisko zgodne z dobrem wspólnym.

Apelujemy, by nie głosować na urzędujących posłów spoza tej listy.

Równocześnie deklarujemy gotowość kontynuowania i rozwijania współpracy środowisk ideowej prawicy, która znalazła swój pierwszy wyraz w powołaniu Komitetu Wyborczego Prawica.

(-) Lech Łuczyński – Pełnomocnik KW Prawica
(-) Bogusław Kiernicki – Prawica Rzeczypospolitej
(-) Adam Słomka – Konfederacja Polski Niepodległej - Niezłomni
(-) Jan Miller – Wolni i Solidarni


[center]Lista posłów VIII kadencji Sejmu RP starających się o reelekcję, którzy głosowali jednocześnie
ZA projektem „Stop aborcji” i PRZECIW projektowi „Ratujmy kobiety:
[/center]

Zyska Ireneusz (PIS) – okręg nr 2
Sobecka Anna (PIS) – okręg nr 5
Sosnowski Zbigniew (PSL- KP) – okręg nr 5
Kulesza Jakub (Konfederacja) – okręg nr 6
Soboń Artur (PIS) – okręg nr 6
Sachajko Jarosław (KUKIZ 15, kandyduje z PSL – KP) – okręg nr 7
Janowska Małgorzata (PIS) – okręg nr 10
Wojciechowski Grzegorz (PiS) – okręg nr 10
Rzymkowski Tomasz (PIS) – okręg nr 11
Woźniak Tadeusz (PIS) – okręg nr 11
Brynkus Józef (KUKIZ 15, kandyduje z PSL – KP) – okręg nr 12
Polak Marek (PIS) – okręg nr 12
Bubula Barbara (PIS) – okręg nr 13
Duda Elżbieta (PIS) – okręg nr 13
Siarka Edward (PIS) – okręg nr 14
Zielińska Elżbieta (UPR, dawniej Kukiz’15, kandyduje z PIS) – okręg nr 14
Sawicki Marek (PSL- KP) – okręg nr 18
Siarkowska Anna Maria (PIS) – okręg nr 18
Lisiecki Paweł (PIS) – okręg nr 19
Mordak Robert (KUKIZ 15, kandyduje z PSL – KP) – okręg nr 20
Uściński Piotr (PIS) – okręg nr 20
Wilk Jacek (Konfederacja) – okręg nr 21
Buczak Wojciech (PIS) – okręg nr 23
Gołojuch Kazimierz (PIS) – okręg nr 23
Miazga Mieczysław (PIS) – okręg nr 23
Szydełko Halina (PIS) – okręg nr 23
Andruszkiewicz Adam (PIS) – okręg nr 24
Krynicka Bernadetta (PIS) – okręg nr 24
Winnicki Robert (Konfederacja) – okręg nr 24
Żalek Jacek (PIS) – okręg nr 24
Dziuk Barbara (PIS) – okręg nr 29
Glenc Teresa (PIS) – okręg nr 30
Chruszcz Sylwester (PIS) – okręg nr 33
Latosiński Bogdan (PIS) – okręg nr 33
Ołdakowski Adam (PIS) – okręg nr 34
Gosiewski Jerzy (PIS) – okręg nr 35
Małecki Jerzy (PIS) – okręg nr 35
Dziedziczak Jan (PIS) – okręg nr 36
Kaleta Piotr (PIS) – okręg nr 36
Strzałkowski Stefan (PIS) – okręg nr 40


Udostępnij